В помощ на православния християнин
Сподели

УТЕШЕНИЕ В БОЛЕСТИ И СКЪРБИ

Молитви във време на скръб

Слава на Бога за всичко!
Господи! Предавам се на Твоята свята воля! Нека ми бъде според Твоята воля!
Господи! Благодаря Ти за всичко, което Ти е угодно да ми изпратиш!
Получавам заслуженото според делата си; помени ме, Господи, в Твоето Царство!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.