В помощ на православния християнин
Сподели

В памет на свети мъченик Власий

Към жития на светии за месец февруари ТУК
Към раздел "Жития на светциТУК


Свети Власий бил овчар и произхождал от Кесария Кападокийска. Когато настъпило гонение и преследвали християните, то и Власий, като християнин, бил търсен по всички околни места. Като узнал за това, той доброволно се предал в ръцете на мъчителите, които го разтегнали и го били с волски жили. Но Бог премахнал болките и го изцелил от раните. Като узнал за това, управителят нарекъл това чудо на вълшебството и заповядал след тези мъчения да хвърлят светеца в котел с вряща вода. За ужас на всички присъстващи, мъченикът останал невредим и в кипящата вода разговарял с обкръжаващия го народ, защото се явили ангели Божии и го запазили. След това, по заповед на управителя, при мъченика дошли войници да го извадят от котела; като го видели пеещ заедно с ангелите, войниците изповядали, че са християни. Тогава управителят изпратил други войници, но и те нарекли себе си християни. След това отишъл той сам и видял светеца, стоящ в кипящата вода. Мислейки, че водата е изстинала, управителят си измил лицето в нея, но се изгорил и умрял от това. Като обърнал мнозина към Христа със своите чудеса, свети Власий се помолил на Бога и Му предал святата си душа. Присъстващите при смъртта му видели гълъб, летящ над тялото му. А от овчарската му тояга, която била забита в земята, израснало голямо дърво, което с клоните си покрило олтара на църквата, издигната над мощите на светеца.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.