В помощ на православния християнин
Сподели

В памет на светия мъченик Илиодор

Към жития на светии за месец ноември ТУК
Към раздел "Жития на светциТУК


През царуването на Аврелиан  в памфилийския  град Магида, където управлявал Аеций, безстрашно проповядвал Христа един благочестив човек на име Илиодор. Заради проповедта си той бил хванат и заведен при управителя, там бил обвинен в разпространяване на преследваното учение. Завели светията на съд.
По време на разпита управителят Аеций дълго убеждавал Илиодор да се отрече от Христа и да принесе жертва на идолите. Но светецът мъжествено и непоколебимо изповядвал Христос като Бог. Управителят заповядал да повесят Илиодор и да стържат тялото му с железни нокти. По време на мъченията светият възкликнал със силен глас:
- Господи, Иисусе Христе, помогни ми!
Веднага се чул глас от небето:
- Не бой се! Аз съм с теб!
Този глас чули палачите, при това те видели и четири ангела. Видението тъй подействало върху тях, че те повярвали в нашия Господ Иисус Христос и започнали да изобличават управителя. Разгневен, веднага заповядал да бъдат хвърлени в морето. После наредил да нагорещят меден вол и да поставят в него мъченика. Когато Илиодор бил хвърлен там, по неговите молитви волът веднага изстинал, а в него светията възпявал благодарствена песен към Бога.
Узнал за това, управителят бил удивен, а като дошъл при медния вол, се убедил, че волът мигновено е изстинал. Той се обърнал към светията и казал:
- Нечестивецо, твоите вълшебства превъзмогнаха дори огъня!
Светията отвърнал:
- Не вълшебства сториха това, но помощта на Христос.
Като казал това, светията помолил своя мъчител да му остави три дни срок, за да обмисли какво да прави.
Той бил освободен и тайно се отправил към идолското капище, там застанал и започнал да се моли. Тогава по неговите молитви станало земетресение, при което идолите паднали и се разбили. Узнал за това, управителят заповядал отново да доведат на съд свети Илиодор и изпълнен с гняв, заповядал да го повесят и в главата му да забият нажежени гвоздеи. Изпитвайки страшна болка, светецът призвал на помощ Бога и начаса страданията му се облекчили. Тогава управителят заповядал да го оковат с тежки железни окови и да го откарат при управителя на съседен град. Когато свети Илиодор бил доведен при него, той дълго бил увещаван да принесе жертва на идолите. Като се убедил в неговата непоколебимост, вторият управител заповядал да вложат ръцете и краката му в четири разцепени дъски и да го хвърлят в нагорещен котел. Като стоял в котела, светият се молел и заедно с това призовавал стоящите отпред да влязат при него, говорейки, че това не ще им причини вреда. И мнозина от свидетелите на това повярвали в нашия Господ Иисус Христос.
- Наистина велик е християнският Бог - казвали те.
Управителят видял, че мнозина повярвали в Илиодоровия Бог и като се боял, да не би те да скрият светия мъченик, заповядал да го откарат в Магида. Воините го взели и тръгнали с него. Пристигнали в Магида и отново го довели на съд. Управителят го подложил отново на мъчения, после заповядал да го повесят, да стържат тялото му и накрая да му отсекат главата. Когато повлекли Илиодор извън града, светият мъченик направил знак с ръка към влачещите го да спрат, и когато изпълнили молбата му, той се помолил, след което бил посечен.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.