В помощ на православния християнин
Сподели

В памет на светите мъченици Юлиан и Кесарий

Към раздел "Жития на светциТУК
Към жития на светии за месец октомври ТУК

През царуването на римския император Клавдий, който убил собствената си майка, понеже била тайна християнка, и който оттогава бил безпощаден към християните, в принадлежащия към Римската империя град Таракиний дошъл един дякон на име Кесарий. Като видял как езичниците принасят жертви на идолите, той плюл срещу идолите и те станали на прах. За това Кесарий бил затворен в тъмницата, където прекарал без храна три дни. След това вързали ръцете му отзад и го повлекли пред колесницата на градоначалника към храма на Аполон. Когато наближили храма, светият се помолил и храмът в същия час се разрушил до основи, като затрупал жреците и всички, които се намирали вътре в него.
Като видял това, ипатикът Леонтий паднал на колене пред светия и повярвал в Христа. Християнският презвитер Юлиан го кръстил пред целия народ, причастил го със Светите Тайни и веднага след това Леонтий по молитвите на светеца предал духа си на Бога. Щом разбрал това, управителят на града заповядал да зашият светиите в чували и да ги хвърлят в морето.
Тогава те му казали:
- Ние ще бъдем хвърлени в морето, но и ти ще бъдеш убит от люта змия и ще погинеш от зла смърт.
Два дни след това, докато Локсорий се разхождал по крайбрежния пясък, една грамадна змия се обвила около него и смазала всичките му членове. Локсорий веднага умрял и останал да лежи там. Цялото му тяло се подуло и представлявало страшна гледка за всички, които минавали оттам.
Междувременно телата на светиите, с Божията сила, били изнесени от вълните на брега. Християните ги приели с чест и ги погребали близо до града. Но синът на ипатик Леонтий отсякъл честните им глави и ги хвърлил в реката. Тогава презвитерът на град Капуя Кварт, научен от Божий ангел, взел мощите на светиите и ги положил в специално предназначено за тях място за слава Божия!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.