В помощ на православния християнин
Сподели

В памет на светите мъченици Мануил и Теодосий

Към жития на светии за месец март ТУК
Към раздел "Жития на светциТУК


Светите мъченици Мануил и Теодосий били родом от източните страни. Като гледали как езичниците ежедневно предават на смърт християни, двамата се съгласили помежду си, че ще умрат за Христа, за да наследят Царството Небесно. Вземайки това решение, те се отправили към управителя на своята страна и по пътя разпитвали хората защо предава християните на смърт. Когато застанали пред него, смело изповядали Христос, наричайки себе си християни. С тази своя смелост и мъжество те удивили приближените на управителя и него самия. Управителят заповядал да ги хванат и заключат в тъмница, а на тъмничния страж било заповядано строго да ги пази. Като изминали няколко дни, управителят заповядал да доведат светиите от тъмницата, започнал да ги убеждава да се отрекат от Христос и да принесат жертва на идолите, но те не искали и да го слушат, а напротив, самите те се стараели да го отклонят от почитането на идолите. Тогава той заповядал първо да ги закачат на дърво и да ги стържат по ребрата, после заповядал да ги снемат от дървото и да ги сложат върху наточени тризъбци и накрая след всички тия мъчения дал заповед да им отсекат главите. Така загинали светите мъченици, предавайки своите праведни души в ръцете на Господа.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.