В помощ на православния християнин
Сподели

В памет на светите мъченици Евсевий и Приск

Към жития на светии за месец септември ТУК
Към раздел "Жития на светци" ТУК


Свети Евсевий живял във Финикия и отначало бил таен пследовател на Христа. По това време езичниците повдигнали страшно гонение срещу християните: те подлагали вярващите на различни мъчения навсякъде, където могли да ги намерят. Тогава много от вярващите, бягайки от ръцете на нечестивците, се скривали в тайни места. Като размишлявал за думите на Христа: “всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен”, свети Евсевий се изпълнил с Божествена ревност и като отишъл при управителя на града, застанал пред него и казал:
- Защо безумстваш, богоборецо, преследвайки Христовото стадо?
Князът го погледнал и попитал:
- Кой си ти?
Той отвърнал:
- Аз съм раб на Христа, против Когото ти въставаш.
Силно разгневен от тези думи, князът казал:
- Как се осмеляваш дръзко да идваш тук и да безчестиш мене, княза?
На това свети Евсевий отвърнал:
- Моята ревност за Господа Иисуса Христа ме подбуди да изоблича вашата слепота: понеже вие сте обезумели и се покланяте на бяс, а не на Бог.
Тогава князът заповядал да го съблекат, да го повесят и да стържат тялото му. Стъргали светеца с остро желязо дотогава, докато не се показали костите му. След това започнали да го поливат с оцет и сол и да разтъркват раните му. Всичко това Христовият изповедник претърпял мъжествено, като че не неговото тяло понасяло тези мъчения, и се радвал за това, че страда за Христовата вяра. Когато понесъл всички тези мъки, князът му казал:
- Принеси жертва на боговете и ще бъдеш жив. Ако не направиш това, ще те погубим.
Свети Евсевий отговорил:
- Тялото ми можете да погубите, но Христос ще приеме душата ми. За него искам да претърпя всичко, понеже “който претърпи докрай, той ще бъде спасен”.
Като видели неговата непреклонност, нечестивците му отсекли главата с меч. Така той отишъл на небесата и приел венеца на славата от ръцете на Господа.
Свети Приск изповядвал името Христово във Фригия и обърнал мнозина езичници към Христа. Като го хванали, нечестивците го провесили и започнали с железни нокти дълбоко да стържат ребрата му, така че цялото тяло на свети Приск било набраздено като разорана земя. Някои от стоящите там нечестивци, като видели лютите мъчения и леещата се кръв на мъченика, изпаднали в силна ярост, измъкнали мечовете си и като се хвърлили към светеца, отсекли главата му.
Така пострадал в свидетелство за Христа този добър изповедник, а сега Христос го изповядва пред Своя Небесен Отец. Слава на Бога во веки веков. Амин.
Към раздел "Жития на светци" ТУК
Към жития на светии за месец септември ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.