В помощ на православния християнин
Сподели

В памет на светата мъченица Ермония

Към жития на светии за месец септември ТУК
Към раздел "Жития на светци" ТУК


Свети апостол Филип, който кръстил велможата на Етиопската царица Кандакия, имал четири дъщери, за които свети евангелист Лука отбелязва, че били пророчици и девици. От тях Ермония и Евтихия се отправили към Асия, търсейки свети Иоан Богослов, но не го намерили, защото Господ го преселил, както някога Енох и Илия. И те срещнали Петроний, ученик на апостол Павел, и станали негови ученички, подражавайки на живота му. Света Ермония била изкусна в лечителството, затова при нея започнали да идват много християни и тя лекувала всички с Христовата сила. По това време император Траян отивал на война с персите. Когато му донесли, че Ермония е християнка, той заповядал да я доведат при него и започнал ласкаво да беседва с нея, желаейки да я прелъсти и да я отвърне от Христа. Но тя не се склонила към неговите увещания. Тогава царят заповядал дълго да я бият по лицето. При това мъчение светицата се удостоила с утешително видение: тя видяла Господа, седящ на съдийски престол, подобен по лице на Петроний, който беседвал с нея и я укрепявал, и с радост търпяла страданията. Като се убедил в твърдостта ѝ, царят я освободил. Тя устроила странноприемница, в която приемала болни, лекувайки ги душевно и телесно, по време на цялото царуване на Траян. Неговият приемник, Адриан, също заповядал да я доведат при него на съд и за твърдостта ѝ в изповядването на Христа Спасителя заповядал да я бият безпощадно. Тя търпяла това страдание с молитва на уста. Когато слугите, които биели светицата, изнемогнали, царят заповядал на други слуги да прободат стъпалата на нозете ѝ с дълги гвоздеи. Светицата изтърпяла и това мъчение, въздавайки хвала на Бога. След това я хвърлили в кипящ котел, пълен с олово и сяра. Намирайки се в него, света Ермония издигнала очи към небето, помолила се и огънят начаса угаснал, оловото се разляло и светицата останала невредима. Адриан заповядал да нагорещят котела още по-силно, за да погубят светата мъченица в него. Но за голямо удивление на всички, тя стояла в котела като сред роса. Царят се удивил на такова чудо, станал от престола си и се докоснал с ръка до котела, желаейки да се увери дали е изстинал. И кожата на ръцете му и ноктите му силно се обгорили. Тогава мъчителят заповядал да нагорещят един тиган и да положат в него светата мъченица гола. Но ангел Господен разпилял въглените и изгорил с тях много от стоящите около тигана. А светицата, стоейки на него като на зелена трева, възпявала и славела Господа. Виждайки това преславно чудо, царят се изплашил и заповядал да я снемат от тигана. Тогава светата мъченица дала вид, че желае да принесе жертва на бог Херкулес. Царят с радост я повел към идолското капище. Тя се помолила на истинния Бог, и изведнъж се чул силен гръм и всички идоли от капището паднали и се разбили. Царят силно се разгневил и заповядал да изведат света Ермония извън града и да отсекат главата ѝ. Двама слуги, Теодул и Тимотей, взели светата мъченица и я извели извън града. Преди да я умъртвят, те се устремили към нея, желаейки да извършат насилие, но ръцете им внезапно изсъхнали. Тогава те повярвали в нашия Господ Иисус Христос, паднали в нозете на светата мъченица и поискали да се помоли за тях, та Господ да ги призове при Себе Си преди нея, което и станало по нейните молитви. После светицата се помолила и за себе си и мирно починала на същото място. Някои благоговейни християни взели мощите им и ги положили в Ефес на честно място, славейки Бога.
Към раздел "Жития на светци" ТУК
Към жития на светии за месец септември ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.