В помощ на православния християнин
Сподели

В памет на преподобни Козма, скопец отшелник

Към жития на светии за месец август ТУК
Към раздел "Жития на светци" ТУК


В книгата Лимонар се среща следният разказ на презвитера на Византийския манастир авва Василий за преподобни Козма.
- По време на пребиваването ми в Антиохия - разказва презвитерът - от Иерусалим дойде при светейшия патриарх Григорий авва Козма, скопец от Фаранската лавра; той беше строг постник, твърд пазител на църковните догмати, отлично познаващ Светото Писание. Няколко дни след пристигането си в Антиохия старецът се преставил; патриархът заповядал да положат честното му тяло в неговия манастир, където бил погребан един епископ. Веднъж отидох на гроба на светия старец, за да се поклоня на праха му и тук видях един просяк, който просеше милостиня от излизащите от църквата. Като ме видя, той три пъти се поклони на гроба и като произнесе иерейската молитва за упокоение на преставилия се, ми каза:
- Авва, велик е старецът, когото погребахте тук преди два месеца.
- Откъде знаеш? - попитах го.
Той отговори:
- Дванадесет години бях разслабен - казвам истината, не лъжа - и чрез този старец Господ ми дари изцеление. Когато се намирам в скръб, той идва и ме утешава, давайки ми облекчение. Няма да скрия от тебе и друго чудо с него: от самия ден, в който го погребахте, всяка нощ чувам как той казва на епископа: “Не се докосвай до мене и не се приближавай, еретико, ти си враг на светата вселенска църква.”
Като изслушах това, аз отидох при патриарха и му предадох разговора си с просяка; заедно с това помолих патриарха да вземе тялото на стареца и да го положи на друго място. Но светейшият патриарх отговори:
- Вярвай ми, сине мой, еретикът не може да причини никаква вреда на свети Козма: всичко, което ми разказа, се е случило поради това, че от нас не бе скрита ревността за вярата и добродетелта на стареца и за да се открие нечестието на епископа, и да не се почита като православен.
Същият презвитер Василий предава и друг разказ за преподобни Козма:
- Аз дойдох при него в лаврата и старецът ми разказа за себе си, че веднъж му дошла на ум мисълта: какво означават думите на Господа, отправени към учениците Му: “който има кесия, нека я вземе, тъй също и торба; а който няма, нека продаде дрехата си и да купи нож” и отговорът Му: “достатъчни са”, когато те казали “тук има два ножа”. Дълго размишлявал старецът над тези изречения на Господа и като не стигнал до никакво решение, по обяд се отправил към лаврата Пирг при авва Теофил, за да го помоли за обяснение. По пътя, минаващ през пустинята, приближавайки се към Каламон, той видял грамадна змия, слизаща от Каламонската планина; змията била толкова голяма, че с тежестта си оставяла дълбока следа по земята, а извивките на тялото ѝ образували големи дъги; в това време тя пресичала пътя на стареца. Разбирайки козните на дявола, искащ да накара преподобния да се откаже от намерението си, старецът се въоръжил с молитва и без страх продължил пътя си: запазван от Божията сила, той без никаква вреда, като през врата, преминал под извивките от тялото на змията. Като стигнал при авва Теодор, той му задал въпроса си и чул от него следния отговор:
- Двата ножа означават двата вида богоугоден живот - деятелност или труд и съзерцание или потопяване на ума в богомислие и молитва, който притежава тези две добродетели, той е съвършен човек.
Към разказите си за преподобни Козма презвитер Василий добавил и следното:
- По време на десетгодишното ми пребиваване във Фаранската лавра преподобни Козма, при когото дойдох в самото начало на своя монашески живот, постоянно ме наставляваше с боговдъхновените си беседи; веднъж, разсъждавайки с мене за спасението на душата, той приведе един израз от словата на свети Атанасий Велики и при това отбеляза:
- Когато чуеш или намериш в книга някакъв израз от свети Атанасий, ако нямаш хартия, запиши го върху дрехата си.
Такова уважение имал преподобният Козма към великите отци и учители на църквата: с тях и той, след завършването на своя богоугоден живот на земята, получил дял във вечния живот по благодатта на нашия Господ Иисус Христос, на Когото с Отца и Светия Дух подобава слава сега и во веки.

На този ден е и преставянето на преподобни Антоний Римлянин в Новгород в 1147 г.
Към раздел "Жития на светци" ТУК
Към жития на светии за месец август ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.