В помощ на православния християнин
Сподели

В памет на преподобния Пимен Палестински

Към жития на светии за месец август ТУК
Към раздел "Жития на светци" ТУК


Светите отци Софроний и Иоан в книгата си са записали за този свети Пимен следния разказ на авва Агатоник, игумен на лаврата на преподобния Сава:
“Веднъж отидох - разказва авва Агатоник - в пустинята Рува при авва Пимен, който живееше в една пещера и се хранеше с корени. Когато го намерих, му разказах за помислите си и понеже беше вече вечер, той ме остави да пренощувам в пещерата, а сам отиде в друга. Тази нощ беше мразовита и аз много страдах от студа. На сутринта старецът дойде при мене и ме попита:
- Как прекара нощта, сине мой?
Аз му отговорих:
- Прости, отче! Цяла нощ се измъчвах от студ.
Той ми рече:
- Истина ти казвам, чедо, аз изобщо не усетих студа.
Като чух това, се удивих, защото старецът беше гол. После го попитах:
- Яви ми любовта си, отче, кажи ми защо не усещаш студа, като си без дрехи?
И старецът ми каза:
- Дойде един лъв, легна около мене и стопли тялото ми. Но знай, сине мой, че аз ще бъда изяден от зверове.
Тогава го запитах:
- Защо ще бъдеш изяден от зверовете, отче?
Той каза:
- Когато живеех в света в отечеството си, бях пастир. Веднъж, когато пасях овцете, покрай стадото мина един човек. Кучетата ми го нападнаха и го разкъсаха. Можех да го спася, но не го направих. И по Божие откровение узнах, че и аз трябва да умра с такава смърт - разкъсан от зверове.
Това разказал преподобният Пимен на авва Агатоник и наистина се случило така. След три години станало известно, че пустинножителят Пимен бил изяден от зверове. Светата му душа е причислена към лика на преподобните отци по милосърдието на нашия Господ Иисус Христос, на Когото въздаваме слава во веки.

В същия ден е паметта на преподобния Сава от Венефалех (тази местност и времето, през което е живял, са неизвестни).

В същия ден се почита паметта на света мъченица Антиса, хвърлена в кладенец заради изповядването на името Христово (времето на нейните подвизи и мястото на кончината са неизвестни).
Към раздел "Жития на светци" ТУК
Към жития на светии за месец август ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.