В помощ на православния християнин
Сподели

Молитви за всеки ден от седмицата

Молитви към светии ТУК
Причастни молитви ТУК
Молитви при различни случаи ТУК
Към утринните молитви ТУК
Към вечерните молитви ТУК

В неделя

Тропар, глас 5

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка 
и на тия, които са в гробовете, живот дарува (три пъти).

Молитва към възкръсналия Господ Иисус Христос

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Боже мой, задето пак ме удостои да видя радостния ден на Твоето преславно възкресение от гроба, когато освободи душите на праведните от века свързани в ада.Със същата Божествена свобода на духа и плътта, премили Спасителю мой, и аз желая да ме развържеш, понеже съм свързан от много грехове, и да направиш да изгрее живоносната светлина на Твоето възкресение в моята мрачна душа.
Защото виждам Твоите безбройни щедрости и неизказано човеколюбие, дето на само че ме създаде от небитие да съществувам, като ме украси с подобието на Твоя образ и ме постави господар над всички земни твари, но и след като паднах от висотата и се заробих на врага, не ме остави:
Ти ме изкупи с Твоята скъпоценна кръв, снабди ме и с благодатта на Кръщението, за да се върна в първото си достойнство. Ала окаяният аз, като се спънах от плътския си ум, обърнах се пак и отново станах роб на греха и на страстите, додето един по един погубих всички дарове на Твоята благодат.
И тъй, сега какво да сторя, не зная, но като спомних думите на Твоите пречисти уста, че не дойде да повикаш праведниците, а грешниците към покаяние, и аз, като един от тях, с вяра и смирение пристъпвам към Тебе, ако и без аромати и благовонно миро (защото съм празен от добри дела), но имам твърда надежда да намеря в Тебе прощение на греховете и обнова на моя нечист живот.И тъй, милостиво погледни върху мене, който се кая и искам да Ти служа. Не ме отхвърляй от благодатта на Твоето възкресение!Чрез Твоята живоносна смърт и погребение умъртви моите люти страсти.Чрез Твоето преславно възкресение подигни моята душа, която е умъртвена от грехове, и съживи съвестта ми, от която няма нищо понужно на света.Чрез Твоето възнесение откъсни ме от суетните и душевредни земни блага и ме направи да мисля за небесното, тъй щото да не живея вече за себе си и да си угаждам, а да служа и работя на Тебе, моя Господ и Бог.И, както се сподобих да се поклоня ня Твоето възкресение на земята, така сподоби ме да видя Тебе, най-милия мой Изкупител, и на небето, увенчан със слава и чест за претърпяната от Тебе кръстна смърт, и като застана отдясно на Твоето величие, с Архангелите и Ангелите, и с всички, изкупени от Тебе, мои братя, да Ти пея във вечни векове: Алилуия! 
Амин!

---------------------

Молитви за всеки ден от седмицата ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.