В помощ на православния християнин
Сподели

Внимание в общуването

Още от Свети Паисий Светогорец ТУКСвети Паисий Светогорец

Когато бях в армията, в свързочното отделение имахме таблица за разпознаване и по някои определени признаци можехме да разберем коя радиостанция е наша и коя чужда. Познавахме нашите радиостанции. За известен период от време се обучавахме как да улавяме връзката между две станции и да извършваме разпознаване. Тоест, когато не бяхме сигурни каква е радиостанцията, която хващахме, не се доверявахме, но извършвахме разпознаване чрез таблиците. Също и в духовния живот, ако виждаме, че една “станция” е чужда, трябва да си кажем: “С тази радиостанция няма да се свързвам”. Ако човек разбира, че някоя “станция” е чужда, но въпреки това се свързва с нея, това е тежко прегрешение. Още повече ако знае, че станцията не само е чужда, но е и вражеска, нима ще установи връзка с врага?! 

Искам да кажа, че в отношенията ни с другите са необходими голяма разсъдителност и внимание. Най-сигурното е всеки да се съветва с духовника си. Човек трябва да внимава дори и в обикновените разговори, защото понякога разговорът започва духовно, а завършва с клюкарстване. И не само губим времето си, но погубваме и душата си с осъждането, защото въобще нямаме право да съдим нито хора, нито положения и състояния. След като разговаряме с болка за някое лошо положение на нещата, ако можем, трябва да се постараем да помогнем за изправянето му. Също не бива да изказваме присъди над умрели хора, защото душите на всички за щастие са в Божиите ръце. Виждам колко често мислите на хората биват повредени от една невнимателна дума, която са чули. Ако трябваше да плащаме данък за думите, които изговаряме, знаете ли колко щяхме да внимаваме? Ако някой ни каже: “За толкова изговорени думи ще платиш толкова и толкова”, тогава щяхме да мерим думите си! Затова и при разговор по телефона обмисляме какво ще кажем, защото след това плащаме. Сега се губи
много време за говорене на думи.

- Отче, в “Лествицата” се казва, че злословието се поражда от ненавистта. Има ли възможност в простото клюкарстване да се съдържа и любов?

- Да, ако някой много обича една душа и вижда, че други завиждат, тогава може да каже по някоя лоша дума за нейна сметка, за да не завиждат другите. Всичко трябва да изследваме. Но една повредена или раздразнена душа, която мисли, че е онеправдана и поради това е малко огорчена или възмутена, може по някакъв повод да прояви възмущението си и да причини такава вреда на другите души, каквато и дяволът не е в състояние да постигне. Юда се възмутил поради разхищаването на мирото, което изляла жената, и казал, че това миро би могло да се продаде и парите от него да се дадат на бедните. От Юда били повлияни и други апостоли, които притежавали благодат (виж Мат. 26:6 и сл., Марк. 14:3 и сл., Иоан. 12:3 и сл.). Гледайки външно на нещата, те счели думите му за правилни и били повлияни от тях, защото не познавали сребролюбивото му сърце. А Христос бил поверил на Юда дори и ковчежето, за да бъде задоволена страстта му и онзи крадеше от онова, каквото там пускаха (Иоан. 12:6).

- Отче, каква позиция трябва да приеме човек, когато двама души имат разногласие и искат мнението му?

- Ако имат разногласия на лична основа, по-добре е да каже мнението си в присъствието и на двамата, за да не може никой от тях да използва някои негови думи в свой интерес и да ги употреби като тежки снаряди (ако думите му имат тежест), обстрелвайки безжалостно противника си, а накрая могат като нищо да поразят и самия него. Доколкото е възможно, нека човек избягва такива хора, за да пази своя мир и за да може да се моли за мира на тези хора и въобще за мира в света. Когато няма начин съвсем да избегне такива любители на препирнята, поне да се стреми да ограничи думите си, за да има по-малко разправии. Няма значение това, че някои хора влизат в разпри не от злоба, но поради просто лекомислие, защото и те със своето лекомислие причиняват скандали.

Още от Свети Паисий Светогорец ТУК


Духовно пробуждане
Слова Том 2
Старецът Паисий Светогорец
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.