В помощ на православния християнин
Сподели

ВЕЛИКАТА СЕДМИЦА НА СTРАДАНИЯТА

Към раздел "ПРОПОВЕДИ" ТУК


“Ето младоженецът иде в полунощ, и блажен е тоя раб,
когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен.”

В първите три дни на Великата Страстна(Страдална) седмица Църквата ни припомня последните часове от земния живот на Господ Иисус Христос в гр. Иерусалим. В тези дни богослужението е твърде наситено и се извършват последованията:полунощница, утреня, часове с четене на Евангелски текстове и св.Литургия на преждеосвещените Дарове.В тропарите се обръща внимание на евангелската притча за десетте девици. Където се говори за приближаването на дните на борба и изпитание.Спасителят разказва притчата за това, че трябва „да бодърстваме и да не униваме“, и да държим светилниците си запалени в очакване на Божествения Жених.От неделя вечерта на Цветница се извършва богослужение наречено Последование на Жениха. То се отслужва в неделя, понеделник и вторник вечерта след залез слънце.

Велики понеделник

На Велики понеделник св. Евангелие ни разказва как Божият Син влязъл в Йерусалимския храм и го намерил пълен с търговци. Обхванат от свещен гняв, Той прекатурил масите им, а тях самите изгонил, защото храмът е дом за молитва, а не тържище (Мат. 21:12-13, Марк 11:15-19, Лук.19:45-46). Този ден Църквата ни предлага да размислим над образа на безплодната смокиня, отхвърлена от Спасителя (Марк 11:12-14, 20-26, Мат. 21:18-22).

Велики вторник

„И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий „ (Мат. 25:13) Велики вторник е ден за поучения и последни нравствени наставления - Господ Иисус Христос ни дава пример как да извършваме благотворителност. Да не даваме от излишъка си за тази цел, а като бедната вдовица да отделим от последните си материални средства.Когато говори за приближаването на дните на борба и изпитание, Богочовека разказва за десетте мъдри девици, които били готови за идването на Господа (Мат.25:1-13). Напомня ни,че трябва „да бодърстваме и да не униваме“, и да държим светилниците си запалени в очакване на Божествения Жених. И Църквата пее:

“Ето младоженецът иде в полунощ, и блажен е тоя раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен.Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: свят, свят, свят си, Боже,заради Богородица помилуй нас!”Чуваме също и притчата за талантите (Мат.25:14-30).

После следват пророчества за съдбата на град Иерусалим и за последните дни при Второто пришествие (Мат. 25:31-46, Марк 13:1-31, Лук. 21:5-38).

Велика сряда

В деня на Светата и Велика сряда се припомня за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаялата се грешница (Мат.26:6- 13, Марк 14:3-9). Успяла да влезе в дома, дето бил Христос, жената, носеща алабастрен съд с драгоценно миро, искала да засвидетелствува почитта си към Него. В бързината, да не й се пречи на доброто намерение, тя счупила съда, по-лесно да се разлее мирото.Това не се одобрило и някои от апостолите възроптали под предлог, че по-добре би било мирото да се продаде и парите да се раздадат на бедните. А Христос казал да не я смущават, защото за това й усърдие ще се разгласи по цял свят.Тогава Иуда отишъл при иудейските първенци и уговорил предателството на Христос за тридесет сребърника (Мат. 26:3-5, 14-16,Марк 14:1-2, 10-11, Лук.22:1-6). От тоя ден коленопреклоненията на молитвата не престават.

Велики четвъртък - Възпоминание на Тайната вечеря

Припомня се тайната вечеря, на която е установено тайнството св. Евхаристия (причастие) (Мат. 26:17-35,Марк 14:12-31, Лук. 22:7-38, Иоан 13:1-17, 26). На тая вечеря Господ Иисус Христос, като завещал новата заповед за любов към всички, казал на учениците Си, че ще бъде предаден.В недоумение учениците питали, кой ще стори това.Запитал и Иуда, и Христос му отвърнал тъй кротко, че другите не разбрали. Иуда станал, излязъл и те помислили, че отива да прави покупки, понеже той държал общите пари.След вечерята Христос с апостолите отишъл в Гетсиманската градина (Мат. 26:36-46, Лук. 22:39-46, Иоан 18:1), където се молил до идването на предателя.Обикновено в четвъртък вечерта се служи утренята на Велики петък, когато се четат така наречените Дванадесет св. Евангелия, разказващи за Христовите страдания.На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Богочовека към Голгота.По време на маслосвета, всеки се помазва с елей за здраве.

Велики - Разпети петък

В този ден се припомнят великите страдания на Господ Иисус Христос, Който доброволно приел да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа в багреница за поругание с кръст в ръка и с венец от тръни на главата.Нарамен с тежък кръст от съдилището на Пилат, Христос бил поведен към Голгота на разпятие.Разпнат между двама разбойника за поругание при страшни природни стихии - земетръс и затъмнение на слънцето, издъхнал, приел смърт,за да избави от смърт цялото човечество.Сутринта в петък от св. олтар се изнася насред храма за поклонение св. Плащаница, върху която е изобразено Христовото погребение, и се поставя върху благоукрасена маса. Поклонението и минаването под Плащаницата (а не под масата, както по незнание се казва) символизира смъртта и възкресението на Христа,на които и ние ставаме съпричастни, вярвайки в Него. Вечерта в храма над св. Плащаница се отслужва Христовото опело, след което с нея се извършва погребалното шествие около храма.

Велика събота

Възпоменава се погребението на Богочовека и слизането Му в ада. Умрял на кръста, от прободените Му ребра изтекло кръв и вода. Иосиф Ариматейски и Никодим, като изпросили разрешение от Пилат, снели Го от кръста, помазали с аромати, обвили в нова плащаница и Го положили в нов гроб,изсечен в скала в Гетсиманската градина.При полагането Му в гроба присъствували жените мироносици,сред които, обляна в сълзи с прободеното си от мъка сърце, била и майка Му св. Богородица. „В гроба с тялото Си и в ада с душата Си като Бог, - се пее в църковната служба - в рая с разбойника и на престола с Отца и Духа Си бил, Христе,Който изпълваш всичко“. Иудеите запечатали гроба и поставили стража. Велика тайна! „Да замълчи човешкото създание!“ - пее Църквата вместо Херувимската песен на Велика събота. Господарят на живота е положен в гроб, но скоро ще се прослави с чудото на възкресението.
Към раздел "ПРОПОВЕДИ" ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.