В помощ на православния християнин
Сподели

Вдъхновяващият Св.Исаак Сирин за трите степени на познанието

Още от Свети Исаак Сирин ТУК


Първа степен на познанието


Когато познанието следва плътското желание, тогава свежда в едно следните способи: богатство, тщеславие, разкош, телесен покой, желание за словесна мъдрост годна за управление в този свят, и от която произтича обновлението в изобретенията, изкуствата и науките, и във всичко останало, с което се увенчава тялото в този видим свят... И то се нарича ГОЛО ПОЗНАНИЕ, понезе изключва всяка грижа за Божественото, и поради преобладаването на тялото внася в ума неразумно безсилие и цялата му грижа е само за този свят... То си въобразява, че всичко става само по негов промисъл... то не умее да възлага грижата за себе си на Бога, в упование на вярата в Него. И затова във всичко, което се отнася до самото него, то бива заето от измисляне на средства и хитрости... Тъкмо в това познание е насадено дървото за познаване на добро и зло, изкореняващо любовта...
Истинското познание усъвършенства в смирението душите на придобилите го, както е усъвършенствало Моисей, Давид, Исаия, Петър, Павел и другите светии, сподобили се с това, според мярката на човешкото естество, съвършено познание... А другото познание както е свойствено за него, се гордее, защото ходи в тъмнина, оценява собствеността си, сравнявайки я с това, което е на земята, не знаейки, че има нещо по-добро от него...

Втора степен на познанието

Когато човек, като остави първата степен, бива зает с душевни помисли и желания, тогава в светлината на естеството на душата, както чрез телесните чувства, така и чрез душевните помисли, извършва следните гореспоменати превъзходни дела, а именно: пост, молитва, милостиня, четене на Божественото писание, различни добродетели, борба със страстите и други. Защото всички добри дела, всички добри състояния, забелязани в душата, и чудните начини на служение в Христовия двор, на тази втора степен на познанието извършва Светият Дух, посредством действието на силата на познанието. и тъкмо то посочва на сърцето пътеките, водещи ни към вярата, чрез него събираме напътствия за бъдещия век. Но и тук познанието все още е телесно (в представите си) и сложно. И макар това познание да е път, който ни води и ни препраща към вярата, все пак има и още по-висша степен на познанието. И ако някой преуспее, ще намери възможност с Христовата помощ да бъде издигнат и на нея, когато положи основата на своето дело в безмълвното отдалечаване от хората, в четенето на Писанието, в молитвата и в останалите добри дела, чрез което се извършва всичко, отнасящо се към второто познание. И тъкмо чрез него се произвежда всичко добро; то се нарича знание на делата, понеже чрез външни дела посредством телесните сетива, извършва делото си на външната степен.Трета степен на познанието (степен на съвършенството)


Но чуй как човек се извисява, придобива духовност и се уподобява в житието си на невидимите сили, които изпълняват служението си не чрез външно извършвани дела, но чрез дела, извършвани посредством загрижеността на ума. Когато познанието се издигне над земното и над грижата за земните дела, и започне да изследва своите помисли в това, което е вътре и е скрито за очите, и започне да пренебрегва това, от което произлиза непотребство на страстите, и се простре нагоре, последва вярата в грижите за бъдещия век, и в копнежа по обещаното ни, и в търсене на съкровените тайни, тогава самата вяра ппоглъща това познание и се обръща, и го ражда отново, така че то изцяло става дух.
Тогава то може да се издига на крилете си в областта на безплътните, да се докосва до дълбините на неосезаемото море, представяйки в ума си Божествените и чудни действия на промисъла в естествата на мислените и чувствените същества, и да изследва духовните тайни, постигани с проста и тънка мисъл. Тогава вътрешните чувства се възбуждат към духовно действие, съобразно състоянието, биващо в онзи живот на безсмъртие и нетление, понеже още в тукашното състояние сякаш тайно, то е приело мислено възкресение като истинско свидетелство за всеобщото обновление.

Общ преглед на трите познания:

Първата степен на познанието охлажда душата за делата на ходене по Бога.
Втората съгрява душата за бързия вървеж към това, което е на степента на вярата.
Третата степен е покой на делата (което е образ на бъдещето) в едно вечно поучаване на ума, наслаждаващо се на тайните на бъдещето. Но тъй като естеството не може още напълно да се извиси над състоянието на умъртвяване и тегота на плътта, и да се усъвършенства в онова, духовното познание, корто е по-висше от другото, отклоняващо се познание, то и това познание не е в състояние да послужи за съвършенство, нямащо недостатъци..


"Свети Исаак Сирин - Подвижнически слова"

Още от Свети Исаак Сирин ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.