В помощ на православния християнин
Сподели

Важно е как ще го кажеш

Към различни теми в сайта ТУК


На истината, както и на доброто вино, подобават добри мехове. Една източна притча разказва как някой си жесток тиранин сънувал страшен сън, в който му изпадали всичките зъби. Силно развълнуван, той повикал при себе си тълкувателя на сънища. 

Този го изслушал замислено и казал:
- Повелителю мой, длъжен съм да ти съобщя една печална вест. Ти ще загубиш един след друг всичките си близки.
Тези думи предизвикали гнева на владетеля. Той затворил в тъмница нечестивия гадател и заповядал да доведат при него друг известен в царството мъдрец.

След като изслушал съня, мъдрецът казал:
- Щастлив съм да ти съобщя радостната вест, царю, че ти ще надживееш всичките си близки.

Владетелят твърде много се зарадвал и щедро обдарил мъдреца за неговото предсказание. Придворните твърде много се зачудили и попитали последния:
- Но нали ти му каза същото, каквото и твоят нещастен предшественик! Защо тогава той беше наказан, а ти - възнаграден?
- Вярно е, че ние двамата еднакво изтълкувахме съня на царя, - отвърнал мъдрецът. – Важно е обаче не само какво ще кажеш, но и как ще го кажеш.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.