В помощ на православния християнин
Сподели

Божият съд над съгрешилите

Още теми ТУК


Когато първите хора съгрешили, Бог им се явил в рая и започнал да ги призовава към покаяние, но те не се покаяли. Признавайки греха си, Адам прехвърлил вината върху Ева, а тя - върху змията. Така човекът сам се отдалечил от Бога, източника на всяко благо. А дяволът с това свое ново престъпление още повече умножил вината си. Тогава Бог ги наказал.На Ева рекъл: “С болки ще раждаш деца и ще бъдеш подчинена на мъжа си”. На Адам казал: “Заради твоя грях земята няма да е плодородна, както преди, и ти до смъртта си ще намираш препитание с тежък труд”.Бог не само изрекъл праведната Си присъда, но и обещал да прати на земята Спасител: “Семето на жената ще порази главата на змията”.После Бог прогонил първите хора от рая и пред входа му поставил ангел с огнен меч. Това наказание заедно със самия грях на Адам и Ева преминало и върху цялото им потомство. Ето защо хората се раждат вече грешни и подлежат на всички последствия на греха: на нещастия, болести и смърт.Но този Божий съд станал целебно средство. В Христа човек получава несравнимо повече, отколкото е изгубил в Адама.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.