В помощ на православния християнин
Сподели

Божии дела - душеполезно четиво от Иверски м-р, Света Гора

Към различни теми в сайта ТУК


"Справедлив Си, Господи, и праведен - Съдът Ти".

"Единственото сигурно: Справедливият Му съд. Рано или късно. Но не всичко се вижда."

Един старец-монах искал да научи как Бог управлява и върши делата си. Нещо, невъзможно да стане с човешки мерки. Но търсел да научи. Веднъж получил наставление да отиде да се скрие в кухината на едно дърво. Отишъл и се скрил там. Наблизо имало извор.

Сцена 1:

Дошъл един конник. Слязъл да пие вода. Изглеждал богат на вид.

След малко отворил кесията си и преброил монетите.

- 100 монети-казал си.

След това пребрал кесията и се качил на коня да тръгне.

Но кесията с парите паднала без той да забележи - не я прибрал добре.

Сцена 2:

Почти веднага след това дошъл един беден. Намерил кесията с парите. Скрил я и веднага се отдалечил от мястото.

Сцена 3:

Дошъл трети пътник - уморен и жаден. Пил вода и полегнал за малко да си почине.

Сцена 4:

Тогава дошъл първият-конникът, който си загубил кесията. Видял лежащия и се нахвърлил върху него:

- Дай ми веднага кесията с парите!

– Коя кесия? - недоумявал човекът.

- Тази, която намери!

- Не съм намирал нищо!

Тогава богатият конник го ударил смъртоносно и го убил. Започнал да търси, но никъде не намерил кесия с пари. Тръгнал си замислен и неспокоен - станал убиец! А ето и действителността (това, което не се вижда): 

Първият и богат конник: Ограбил изнудвачески лозето на един бедняк. Докато лозето струвало 100 монети, той му дал само 50. Така искал. Вторият пътник бил бедният с лозето. Оплаквал се на Бога за лозето и несправедливостта. Бог му дал двойното. (Може би действително толкова е струвало лозето.) Третият пътник бил в действителност убиец, който обаче избегнал присъдата. Но сега бил се покаял и търсел изкупуване на греха си. Бил убит несправедливо от богатия. Но спечелил спасението на душата си. Защото бил виновен за убийство. Богатият: Станал убиец за 100 монети! След това обаче и той се покаял. Продал всичко което имал и раздал на бедните. Станал монах. (покаяние на дело).

Заключение:

1. Много неща се случват всеки ден.

2. Много малко виждаме.

3. Още по-малко стават известни на обществото.

4. Невъзможно е да разберем мащаба и дълбочината им.

Но както пише:
"Справедлив Си, Господи, и праведен Съдът Ти".

Единственото сигурно: Справедливият Му съд. Рано или късно. Но не всичко се вижда.

от книгата "Светогорска роса"

превод от гръцки: Антония Адамова
Към различни теми в сайта ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.