В помощ на православния християнин
Сподели

Бог няма да прости...

Към различни теми в сайта ТУК


„Толкова много лоши дела съм извършил, че Бог няма да ми прости. Така или иначе ще отида в ада. Затова ще продължа да живея както съм живял досега.”

Тези думи са директно дяволско изкушение! Не слушай врага, който иска да те погуби. Той лъже, защото е лъжец и баща на лъжата! Това не са твои мисли, а вражеска агитация. Как може да не вярваш на Бога? Той е казал на такива като тебе: „Вие казвате тъй: „нашите престъпления и нашите грехове са върху нас, и ние чезнем в тях: как тогава можем да живеем?“ Кажи им: жив съм Аз, казва Господ Бог: не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите лоши пътища; за какво да умирате?... А кога кажа на беззаконник: „бездруго ще умреш“, и той се отвърне от греховете си и върши съд и правда, … ходи по закона на живота, не върши нищо лошо, - той ще живее, няма да умре. Ни един от греховете му, които е извършил, не ще му се спомни; той е почнал да върши съд и правда, той ще бъде жив“ (Иез. 33:10-11, 14-16).

Христос умря за теб на кръста – нима мислиш, че твоите грехове са по-силни от Божието милосърдие? Не, и още веднъж не! Апостол Павел преди Кръщението си бил лют гонител на християните и участвал в убийството на св. Стефан. Петър, най-близкият ученик на Христос, се отрекъл три пъти от Него и му било простено. Цар Давид извършил прелюбодеяние и убийство, покаял се и си останал пророк. Цар Манасия разрязал пророк Исаия с дървен трион, залял цял Иерусалим с невинна кръв, Божия храм направил блудилище и поставил идоли, а след това, намирайки се вече в плен, се разкаял и бил простен. Както справедливо казва пророк Михей: „Кой Бог е като Тебе, да прощава беззаконие и да не смята престъплението на остатъка на Своето наследие? Той вечно се не гневи, защото обича да се смилява. Той пак ще се смили над нас, ще изглади нашите беззакония. Ти ще хвърлиш всички наши грехове в морските дълбини“ (Мих. 7:18-19).
Милосърдието на Твореца е велик океан. Твоите грехове ще потънат в него и ще изчезнат като капка мастило, ако само пожелаеш да не ги повтаряш. И не само ще бъдеш простен, но ще получиш и сили да не повтаряш заблужденията си от досегашния живот. Всичко това го дава Кръщението, както говорим в Символа на вярата: „Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете“.

Библията също казва за хора, които са били блудници, идолослужители, прелюбодейци, мъжеложци, крадци, користолюбци, пияници, хулители, грабители: „но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог“ (1 Кор. 6:11) във водите на Кръщението. И ти ще влезеш окалян и нечист като дрипите на някой скитник, а ще излезеш светещ като императорска мантия, украсена с хермелин и диаманти. Душата ти ще сияе като току-що навалял сняг и ще стане като прозрачносин сапфир със звезда в него. Ще кажеш: как може на мен да ми се случи това? Отговарям не аз, а Сам Бог: „Не заради вас ще направя това, … а заради Моето свето име…“ (Иез. 36:22), заради Сина, Когото Той отреди да бъде с кръвта Си умилостивна жертва в прощението на греховете (Рим. 3:25).

Какво се иска от теб? Само едно нещо. Вяра в Божия Син и желание да живееш по Божиите заповеди. Това е всичко! Останалото ще бъде довършено от мощта на Твореца. Нима Този, Който и досега движи галактиките и Който в началото те е създал и продължава да те държи в Своите длани, не е в състояние да унищожи твоето нечестие?
Веднъж при свети Антоний дошъл един войник и му казал, че не може да повярва, че Бог прощава на грешниците. Преподобният посочил наметалото на войника и казал: „Ако това наметало се скъса, ти веднага ли ще го хвърлиш?“ Войникът отговорил: „Не, ще го зашия и пак ще го нося.“ Тогава Антоний казал: „Ти не си изработил това наметало и все пак се грижиш за него. Как тогава мислиш, че Господ ще забрави собственото си творение, което е излязло от ръцете Му?“
Ако все още не можеш да повярваш, тогава ела и виж. Вкуси и ще видиш, колко е благ Господ (Пс. 33:9), а дяволът ще избяга надалеч и всичките му мисли ще бъдат забравени като миналогодишен сън при настъпването на Вечното утро.
И така, прогонвай мислите на дявола и той ще побегне от тебе. Призови Бога и Той ще те вземе на Своите всемогъщи ръце. Покай се и нека всеки се кръсти в името на Отца и Сина и Светия Дух. И ще получиш прощаване на греховете и вечна радост в безкрайното Царство на всеблагия Отец.

Към различни теми в сайта ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.